Beleidsvoornemens VTB bestuur

Het bestuur heeft voor de komende periode de volgende doelen gesteld:

-

Inspirerende inhoudelijke activiteiten;

-

Leuke sociale activiteiten;

-

Versterken van het netwerk;

-

Verstevigen communicatie met de faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie;

-

Borgen continuïteit doelstelling vereniging.

Inhoudelijke activiteiten

De inhoudelijke activiteiten zullen worden uitgebouwd. We willen hierbij gebruik maken van aanwezige de deskundigheid bij leden, met name voor onderwerpen die bestuurskundig 'hot' zijn.

Uitgangspunten bij de activiteiten zijn:

* niet alle activiteiten zijn grootschalig: het gaat om de mensen die er zijn,

* de activiteiten wisselen tussen de voornaamste locaties waar leden wonen:

Enschede en Den Haag,

* waar mogelijk wordt aangehaakt op reeds door andere verwante organisaties georganiseerde

activiteiten (Bekader, UT, VB).

Leden worden uitgenodigd om ook zelf activiteiten te organiseren. Dat kan incidenteel of via een netwerk. Het opzetten en onderhouden van deze netwerken door individuele leden wordt gestimuleerd en financieel ondersteund.

Overzicht van bestaande netwerken:

·

Virtueel netwerk (de site)

·

Netwerk gemeenten (in oprichting)

·

Netwerk gezondheidszorg (doorstart)