Welkom bij de Vereniging Twentse Bestuurskundigen (VTB)

WELKOM BIJ DE VERENIGING TWENTSE BESTUURSKUNDIGEN (VTB)

De Vereniging Twentse Bestuurskundigen (VTB) bestaat al sinds 1984 en heeft als doel het onderhouden en verstevigen van de band tussen Bestuurskunde-alumni van de Universiteit Twente (UT) onderling en met de UT opleiding Bestuurskunde.

De VTB tracht dit doel te bereiken door:

a.

Het geven van informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen van Bestuurskunde in het algemeen, en van Bestuurskunde aan de UT in het bijzonder;

b.

Het organiseren van bijeenkomsten met een sociaal en/of educatief karakter.

http://www.utwente.nl/mb/vtb/vtb_home.doc/vtb_home-1.png

Vereniging

Bestuur

Lid worden?

KascontroleCommissie

Vorige besturen

Statuten

http://www.utwente.nl/mb/vtb/vtb_home.doc/vtb_home-2.png

Agenda/ Nieuws

40 jaar Bestuurskunde Twente. 21 oktober 2016@Enschede

 

 

 

 

http://www.utwente.nl/mb/vtb/vtb_home.doc/vtb_home-3.jpg

Alumni

Bureau Postacademisch Onderwijs (BPO)

http://www.utwente.nl/mb/vtb/vtb_home.doc/vtb_home-4.png

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2010

Notulen Wissel ALV

Uitnodigingsbrief leden

Uitnodigingsbrief BSK-Alumni

 

 

 

 

http://www.utwente.nl/mb/vtb/vtb_home.doc/vtb_home-5.png

Contact

Postadres VTB

Wijziging NAW

http://www.utwente.nl/mb/vtb/vtb_home.doc/vtb_home-6.png

Links

Faculteit MB

Vereniging voor Bestuurskunde

Studievereniging Sirius

LCB

LinkedIn

Alumnibureau UT