Tegenprestaties

Een school die meedoet aan TIMSS, kan de volgende tegenprestaties verwachten:

·

Een grafisch overzicht van de prestaties van elke leerling uit de geselecteerde klas op de TIMSS-toets. Deze individuele leerlingscores per toetsboekje worden afgezet tegen het landelijke gemiddelde.

·

TIMSS-toetsboekje met opgaven die niet voor toekomstige trendvergelijkingen gebruikt zullen worden.

·

Een vergoeding voor de school of aardigheidje voor de leerlingen die de toets maken.

Verder kan het onderzoeksrapport van TIMSS-2015 via de website worden verkregen. De rapporten van de eerdere studies kunt u vinden bij publicaties.