Wat levert TIMSS op?

Met de via TIMSS verzamelde informatie wordt inzicht verkregen in factoren die mogelijk van belang zijn voor het verbeteren van leerprestaties. Met deze kennis zou de ongelijkheid tussen en binnen landen in de onderwijskansen van leerlingen teruggedrongen kunnen worden.

Omdat TIMSS elke vier jaar wordt herhaald kan ook worden nagegaan hoe het onderwijsniveau zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Zo bleek uit TIMSS-2011 dat het Nederlandse rekenniveau van groep 6, na jaren van een lichte achtergang, weer stabiel is en dat het niveau in natuuronderwijs de afgelopen jaren is verbeterd.

Daarnaast kan het niveau van het Nederlandse onderwijs vergeleken worden met die in bijvoorbeeld Vlaanderen, Duitsland, Engeland, Finland of de Verenigde Staten. Uit TIMSS-2011 bleek bijvoorbeeld dat Nederlandse leerlingen ten aanzien van rekenen/wiskunde op hetzelfde niveau presteren als de Finse leerlingen.