Anonimiteit is gewaarborgd

Deelname aan het onderzoek gebeurt op basis van anonieme gegevensverwerking. De resultaten van het onderzoek zullen op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders die deelnemen aan het onderzoek. Alleen de leerkracht zelf kan bijhouden welke leerling welk toetsboekje heeft ingevuld, zodat hij het grafisch overzicht van de prestaties van de getoetste klas, hier naast kan leggen (zie tegenprestaties).

De contactgegevens van de scholen staan in een andere database dan de antwoorden op de toetsen en de vragenlijsten. Wij bekijken welke vragenlijsten nog niet zijn teruggestuurd en maken geen verdere koppeling tussen de schoolgegevens en teruggestuurde toetsen en vragenlijsten.

In het onderzoeksrapport worden de resultaten op de TIMSS-toets en de gegevens van de vragenlijsten alleen gepresenteerd voor heel Nederland en niet voor individuele scholen.