Informatie voor scholen

Voor het succes van TIMSS is het van groot belang dat (bijna) alle scholen in de steekproef ook meedoen. Als een land te weinig scholen bereid kan vinden om aan TIMSS deel te nemen, zijn de resultaten voor dat land niet meer representatief. Dit betekent dat de uitkomsten niet (inter)nationaal gerapporteerd kunnen worden en dat ook vergelijkingen over jaren heen niet meer mogelijk zijn. Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over wat TIMSS oplevert, wat aan een school gevraagd wordt bij deelname aan TIMSS en welke tegenprestaties hier tegenover staan.