2016 Data-analyse en rapportage

Aan het eind van het jaar waarin het hoofdonderzoek plaatsvindt, zijn alle open toetsopgaven nagekeken en zijn de antwoorden op zowel de toets als de vragenlijsten ingevoerd. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Vervolgens worden de gegevens opgestuurd naar het Data Processing Center in Hamburg. Daar worden de gegevens van elk land geanalyseerd.

Een jaar later wordt bekend hoe landen op de toets hebben gepresteerd. Gelijktijdig met het internationale rapport verschijnt dan ook het Nederlandse onderzoeksrapport