2015 Afname definitieve toets en vragenlijsten

Definitieve toets

De TIMSS-toets bestaat uit bijna 300 meerkeuzeopgaven en open opgaven. Dit zijn te veel opgaven om ze allemaal aan één leerling voor te leggen. Daarom worden de opgaven verdeeld over een aantal toetsboekjes. Een leerling krijgt vooraf één van de toetsboekjes toegewezen. Een toetsopgave komt in twee verschillende toetsboekjes voor. De toets bestaat uit twee delen met een pauze ertussen. Leerlingen in groep 6 krijgen in totaal 72 minuten de tijd om de toets te maken.

Vragenlijsten

TIMSS kent vier verschillende soorten schriftelijke vragenlijsten:

·

Een leerlingvragenlijst, bestemd voor de getoetste leerling met o.a. vragen over de houding van leerlingen ten opzichte van de exacte vakken en school (± 30 minuten).

·

Een leraarvragenlijst, bestemd voor de leraar van de getoetste klas (± 45 minuten). Deze vragenlijst gaat o.a. over achtergrondkenmerken van de leraar, knelpunten in het onderwijs, onderwijsklimaat en ICT-gebruik.

·

Een schoolvragenlijst, bestemd voor schoolleider of directeur, o.a. over het onderwijsleerklimaat op de school (± 20 minuten).

·

Een oudervragenlijst, bestemd voor de ouders/verzorgers van een getoetste leerling, o.a. over activiteiten thuis van de leerlingen ten aanzien van rekenen en natuuronderwijs (± 15 minuten).

·

Een curriculumvragenlijst, bestemd voor curriculumexperts o.a. over de geschiktheid van de TIMSS-toets voor het nationaal curriculum.

.

Om de toetsprestaties van landen te kunnen vergelijken moet de afname van de TIMSS-toets voor elk land op hetzelfde moment gebeuren. Voor TIMSS is dat de laatste periode van het schooljaar. Voor landen van het noordelijk halfrond betekent dit dat de TIMSS-toets wordt afgenomen in het voorjaar van 2015. In elk land wordt hiervoor in het najaar van 2014 een representatieve steekproef van scholen uitgenodigd.

Nakijken toetsen

De TIMSS-toets bestaat voor een deel uit meerkeuzeopgaven en voor een deel uit open opgaven. In elk land moeten de open opgaven worden nagekeken. Deze codeurs krijgen hiervoor een training van een projectmedewerker die zelf getraind is tijdens een internationale TIMSS-meeting. De open toetsopgaven worden nagekeken volgens een door TIMSS vastgesteld coderingssysteem.