2014 Proefafname van nieuwe toetsopgaven en vragenlijsten

Proefafname

Basisscholen worden ook zelf betrokken bij de ontwikkeling van de onderzoeksinstrumenten van TIMSS-2015. In februari 2014 wordt in Nederland een representatieve steekproef scholen benaderd met de vraag of hun leerlingen in groep 6 de nieuwe TIMSS-opgaven en de leerlingvragenlijst willen uitproberen.

De toets voor groep 6-leerlingen is samengesteld uit rekenopgaven en natuuronderwijsopgaven. Deze opgaven kennen een inhoudelijke dimensie en een cognitieve dimensie. De inhoudelijke dimensie verwijst naar de leerstof, de cognitieve dimensie heeft betrekking op gedragingen of handelingen die van leerlingen verwacht worden bij het oplossen van de opgaven.

De nieuwe TIMSS-opgaven worden verdeeld over 7 toetsboekjes. Een leerling maakt een van deze toetsboekjest. In totaal duurt de gehele toetsafname, inclusief instructie en pauze, ongeveer anderhalf uur. Daarnaast hebben de leerlingen een vragenlijst ingevuld. De school-, leerkracht- en oudervragenlijst worden voor de eerste keer in 2015 online afgenomen. Ook dit wordt tijdens de proefafname getest.

Scholen die aan deze proefafname hebben meegedaan, hebben hiervoor in ruil onder andere een overzicht van de toetsresultaten per leerling gekregen, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Op basis van de resultaten van de proefafname zal de toets voor het hoofdonderzoek ontwikkeld worden.

Nakijken van de toetsopgaven

De TIMSS-toets bestaat voor een deel uit meerkeuzeopgaven en voor een deel uit open opgaven. In elk land worden de open opgaven nagekeken door codeurs volgens een door TIMSS vastgesteld coderingssysteem. Deze codeurs krijgen hiervoor een training van een projectmedewerker die zelf getraind is tijdens een internationale TIMSS-bijeenkomst.