Planning TIMSS-2015

In 2013 is begonnen met de voorbereidingen met TIMSS-2015. Het onderzoek duurt vier jaar. Dit lijkt lang, maar bij TIMSS-2015 zijn meer dan 50 landen betrokken en worden tussen de 250.000 en 300.000 leerlingen getoetst op hun kennis van de exacte vakken.

Landen doen mee met het basisonderwijs (10-jarigen), voortgezet onderwijs (14-jarigen) of met beide groepen. Nederland neemt deel met groep 6 van het basisonderwijs. In het voorjaar van 2015 maken zo’n 4500 basisschoolleerlingen de TIMSS-toets. Deze toets bestaat uit meerkeuze- en open opgaven voor rekenen/wiskunde en voor natuuronderwijs. In de zomer en in het najaar van 2015 worden de open opgaven nagekeken door speciaal getrainde codeurs.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende activiteiten van TIMSS-2015. Door op een onderdeel te klikken krijgt u meer informatie over de activiteiten zelf.