Ruim zeven ton subsidie voor technieksociologen

De vakgroep STePS (wetenschap, technologie en beleidstudies) van de Faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente ontvangt ruim 700.000 euro subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het gaat hierbij om twee onderzoeksprojecten, het project ‘Telecare at home’ en het onderzoeksproject over ‘Surveillance in Nightlife Districts’.

Project ‘Telecare at home’

Hoofdaanvrager en coördinator van dit project is prof. Nelly Oudshoorn van de vakgroep STePS van de faculteit Management en Bestuur. De NWO heeft aan de UT 510.000 euro verstrekt voor dit onderzoek. Het project heeft als doel inzicht te krijgen in de manier waarop technologen kunnen anticiperen op conflicterende normen betreffende autonomie en surveillance ingebouwd in telemonitoring-apparaten. Dit zijn apparaten die het mogelijk maken de conditie van chronische patiënten thuis in de gaten te houden door gebruik van informatie- en communicatietechnologie, waardoor de zorg voor deze patiënten kan verbeteren. Er wordt een vergelijkend, internationaal onderzoek opgezet naar de ontwerp- en gebruikspraktijken in Europese landen. Het onderzoek betreft een samenwerking van drie Twentse faculteiten, prof. Oudshoorn (MB), prof. Verbeek (GW) en prof. Hermens (EWI).

Project ‘Surveillance in Nightlife Districts’

Voor dit project heeft NWO aan de UT 200.000 euro ter beschikking gesteld. Veel steden in Europa kennen tegenwoordig cameratoezicht. In de toekomst zullen de technische mogelijkheden van cameratoezicht toenemen. Het onderzoek richt zich op aanbevelingen hoe camera’s tijdens het nachtleven in steden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet zonder daarbij mensen te discrimineren. Het onderzoek is een samenwerkingsproject tussen diverse onderzoekers van de Universiteit van Utrecht (hoofdaanvrager van het project) en prof. Nelly Oudshoorn van de Universiteit van Twente.