Futures: Imagining Tomorrow's World

Welkom bij de minor Futures: Imagining Tomorrow’s World.

“The great thing in this world is not so much where we are, but in what direction we are moving” (Oliver Wendell Holmes).

Het heden bestaat niet zonder de toekomst. Ons handelen, zowel individueel als beroepsmatig, wordt in grote mate bepaald door de verwachtingen en de dromen die we over de toekomst hebben. Steeds vaker proberen overheden en bedrijven grip te krijgen op de toekomst door het ontwikkelen van toekomstscenario’s en laboratoriumprojecten van toekomstige leefomgevingen (bv. Home Lab van Philips). Managers, politici, ingenieurs, beleidsmakers zijn allen voortdurend bezig met het vormgeven van de wereld van morgen. De beloftes van nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen spelen hierin een centrale rol. In deze minor wordt expliciet stilgestaan bij en gereflecteerd op datgene wat de samenleving voortdurend doet: namelijk de toekomst maken. Spreekt de toekomst jou aan? Dan is dit jouw minor!

Kijk ook eens bij de onderstaande links:

Ø

De maakbare mens:
www.rathenau.nl/themas/project/human-enhancement.html
noorderlicht.vpro.nl/artikelen/42630370/
nos.nl/archief/2004/nieuws/index.html#@http://nos.nl/archief/2004/nieuws/dossiers/maakbare_mens/vaste_elementen/eerste_pagina.html

Ø

Stichting Toekomstbeeld der Techniek: www.stt.nl

Ø

Huis van de Toekomst Living Tomorrow: www.livingtomorrow.com

Ø

Philips Homelab”the testing ground for a better tomorrow: http://www.research.philips.com/technologies/projects/homelab/index.html

Minorcoördinator: Dr.ir. Ellen van Oost, Faculteit MB, Ravelijn, kamer RA4311. Tel. 053-4894315, e.c.j.vanoost@utwente.nl.

Attentie:

Het rooster van 2014/2015 is nog niet bekend, maar zal naar alle waarschijnlijkheid niet afwijken van het afgelopen jaar.
Dit was:

1e kwartiel: dinsdagmiddag 13: 45-17: 30 uur.

2e kwartiel: dinsdagmiddag 13:45-15:30 en donderdagmiddag 13:45 -15:30.