Contact

Hiska Bakker

Drs. Hiska Bakker is historica en publiceerde historische artikelen, ondermeer over het vroege gedachtegoed van Pieter Jelles Troelstra. Ook werkte zij jarenlang als journalist. Sinds 1998 was zij medewerker beeldende kunst van de UT en schreef zij over de kunstcollectie. Ook deed zij de eindredactie van de dichtbundel van Campusdichter Egbert van Hattem en de redactie van een bundel over het Twents Hooglerarencabaret met -door prof.dr. J. Schuijer gemaakte- spitsvondige teksten over het reilen en zeilen van de UT.