Bureau

Hiska Bakker

Drs. Hiska Bakker is historica en auteur van historische artikelen, ondermeer over het vroege gedachtegoed van de Friese socialist Pieter Jelles Troelstra. Ook werkte zij tien jaar als journalist bij enkele academische medische centra. Als medewerker beeldende kunst bij de UT publiceerde zij vier boeken over de universitaire kunstcollectie. Ook deed zij de eindredactie van de dichtbundel van Campusdichter Egbert van Hattem en de redactie van een bundel over het Twents Hooglerarencabaret. Sinds 2014 is zij programmamaker en presentator bij Studium Generale.