Raamwerk voor talentontwikkeling

Description: http://www.utwente.nl/gw/setd/theorie/talentenraamwerk/talentbevordering/talentbevordering-1.jpgWelke talenten, houdingen, motivaties en zelfbeeld zijn van belang voor de ontwikkeling van de ontwerpende en onderzoekende talenten van kinderen in het basisonderwijs?

Om antwoord te vinden op deze vraag, werd door ons een pilotonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een studie van de wetenschappelijke literatuur en interviews met schooldirecties, leerkrachten en ouders.

Uit dit onderzoek bleek dat men met name behoefte heeft aan (a) een heldere en handzame uitwerking van factoren die van belang zijn bij de talentontwikkeling van kinderen, en (b) een bijbehorende ‘gereedschapskist’ met goed toepasbare en gevalideerde meetinstrumenten, praktische handreikingen en scenario’s waarmee leerkrachten deze factoren bij kinderen kunnen ontwikkelen, meten en volgen.

Het onderstaande conceptuele raamwerk van talentontwikkeling beschrijft de belangrijkste factoren die positief ontwikkeld kunnen worden bij kinderen in het kader van onderzoekend en ontwerpend denken. Dit raamwerk zal in een meerjarig onderzoek getoetst worden aan de onderwijspraktijk. Vervolgens zullen onderwijsinterventies worden voorgesteld die passen bij de stimulering van de talenten, houdingen, motivaties en beeldvorming en er zullen passende meetinstrumenten worden ontwikkeld en gevalideerd waarmee leerkrachten zelf de ontwikkeling van hun leerlingen op deze gebieden kunnen volgen.

Raamwerk voor talentontwikkeling

Links

Lees meer over ons vervolgonderzoek

Download onze School aan Zet brochure met meer achtergrondinformatie

Publicaties

Walma van der Molen, J.H. (2014). Talent is een kiem. Boekman 100, Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 26, 6-13.
http://www.utwente.nl/bms/setd/theorie/talentenraamwerk/talentiseenkiem.pdf

Walma van der Molen, J.H. (2014). De kunst van het fouten maken. In: C-Zicht, Competenties Cultuureducatie, Kunst en Erfgoed. Cultuurmij Oost, oktober 2014, http://www.culturelecompetenties.nl/cultuurmijoost/2-de-kunst-van-het-fouten-maken