Ideeën over je eigen ontwikkelingsmogelijkheden hebben grote invloed op motivatie, prestatie en keuzeprocessen

Waarom kiezen veel talentvolle leerlingen (en vooral vaak meisjes) die goede cijfers halen in de bètavakken, toch niet voor een bèta-profiel?

SETD is in 2014, met subsidie van TechYourFuturte, een grootschalig onderzoek gestart naar de persoonlijke psychologische factoren die een rol spelen bij keuzeprocessen, en dan met name in de bètarichting. Een analyse van de literatuur binnen verschillende vakgebieden (loopbaanprocessen, psychologie en wetenschapseducatie) lijkt erop te wijzen dat de ideeën die een leerling heeft over zijn/haar eigen ontwikkelingsmogelijkheden--oftewel de mindset van een leerling--grote invloed kunnen hebben op de interesse, motivatie, prestatie en keuzeprocessen op het gebied van bètavakken én dat deze mindsets veranderbaar zijn door interventies.

Links

Lees meer over dit lopende onderzoeksproject