Attitude van leerkrachten ten aanzien van W&T

Pogingen om onderzoekend leren en Wetenschap & Techniek (W&T) te stimuleren hebben vaak niet het gewenste effect. Een belangrijke reden hiervoor is dat de houding die leerkrachten hebben ten opzichte van W&T (gedachten en gevoelens over W&T) vaak weinig positief is.

Als school kun je dan materialen aanschaffen, maar als de attitude van leerkrachten negatief is, zullen deze niet optimaal gebruikt worden. Een belangrijkste eerste stap is dus om de attitude van leerkrachten te verbeteren. Maar wat wordt precies bedoeld met attitude t.o.v. W&T? Tot nu toe ontbrak het aan een goede definitie. Wij hebben in ons onderzoek een nieuw raamwerk ontwikkeld voor attitude ten opzichte van onderzoekend leren en W&T dat gebaseerd is op een uitgebreide review van de wetenschappelijke literatuur en eigen focusgroep-onderzoek.

Description: escription: Macintosh HD:Users:sansme:Desktop:Screen Shot 2013-05-23 at 3.44.45 PM.png

Het raamwerk beschrijft attitude aan de hand van drie dimensies, Cognitie, Affect en Waargenomen controle en elk van deze dimensies bestaat uit enkele componenten. De laatste dimensie, waargenomen controle, is een belangrijke toevoeging geweest aan eerdere definities. Bekijk een weergave van dit raamwerk met uitleg erbij.

Links

Lees ons theoretische artikel over het raamwerk

Lees ons boekhoofdstuk over het raamwerk

Relevante publicaties

Walma van der Molen, J.H., & van Aalderen-Smeets, S.I. (2013). Investigating and stimulating primary teachers’ attitudes towards science: Summary of a large-scale research project. Frontline Learning Research, 1(2), 3-11.

Aalderen-Smeets, van, S.I., & Walma van der Molen, J.H. (submitted). Improving primary teachers’ attitudes toward science by attitude focussed professional development.

Aalderen-Smeets, van, S.I., Walma van der Molen, J.H. (2013). Measuring primary teachers’ attitudes towards teaching science: Development of the Dimensions of Attitude toward Science (DAS) instrument. International Journal of Science Education, 35, 577-600.

Walma van der Molen, J.H., van Aalderen-Smeets, S.I., Groot-Koerkamp, E., Venneman, G., & Grol, M. (2013). Meer ruimte voor verwondering. Jeugd in School en Wereld, 97(mei), 32-35.

Aalderen-Smeets, van, S.I., Walma van der Molen, J.H., & Asma, L.J.F. (2012). Primary teachers’ attitudes towards science: Towards a new theoretical framework. Science Education, 96, 158-182.