Theorievormend onderzoek

Het onderzoek is deels fundamenteel-theoretisch van aard. Om goede interventies te kunnen plegen, zullen achterliggende theoretische begrippen moeten worden gedefinieerd. Op basis van literatuuronderzoek en eigen onderzoek, ontwikkelen wij nieuwe modellen, zoals voor de attitude van leerkrachten t.o.v. onderzoekend leren of voor de vaardigheden, houdingen, zelfbeeld en motivaties die horen bij talentontwikkeling.

Ons onderzoek levert een belangrijke wetenschappelijke bijdrage aan de conceptuele uitwerking van deze begrippen en de manieren waarop deze samenhangen. Deze nieuwe inzichten hebben grote wetenschappelijke waarde, maar verbeteren ook de vertaling naar de onderwijspraktijk.