BEKIJK ONZE ANIMATIEVIDEO'S OP LERAAR24.NL OVER HET BETER UITDAGEN VAN PLUSKLAS-LEERLINGEN

In het kader van het landelijke ‘Vindplaatsonderzoek’ 2012/2013 is door SETD en plusklasleerkrachten gezocht naar manieren waarop de transfer van activiteiten van de plusklas naar de reguliere klassensituatie verbeterd kan worden.

Het vindplaatsonderzoek vindt plaats in het kader van het onderzoeksprogramma Talentenkracht. Vindplaatsen zijn scholen die een concrete bijdrage leveren aan de uitwerking van dit meerjarige programma door samen met een universitaire onderzoeksgroep naar boven te halen wat speerpunten zijn bij talentontwikkeling en wetenschap en techniek en hoe deze kernpunten het beste kunnen worden overgebracht naar andere scholen. Wat gebeurt er al op dit gebied, wat zijn knelpunten binnen het bestuur, de schoolorganisatie, leerkrachten, etc. en wat zijn mogelijke oplossingen?

Deel 1 van deze videoreeks beschrijft de belangrijkste knelpunten en uitdagingen die scholen ervaren op dit gebied. Bekijk deel 2 voor de aangedragen oplossingen.

Bekijk deel 1 van de videoreeks

Bekijk deel 2 van de videoreeks