GEEN EFFECTEN VAN BEDRIJFSEXCURSIES VAN KINDEREN NAAR TECHNIEKBEDRIJVEN

De Nederlandse media besteden tegenwoordig veelvuldig aandacht aan nieuwe regeringsplannen om techniekonderwijs voor kinderen aantrekkelijker te maken. Men verwacht na 2016 een groot tekort aan technisch opgeleid personeel, zeker wanneer de uitstroom die met pensioen gaat niet opgevangen zal worden door instromende schoolverlaters.

Kinderen in het primair onderwijs zouden daarom vroegtijdig, en structureel, geprikkeld moeten worden om hun beeld van en attitude ten aanzien van techniek te verbeteren. Veel basisscholen gaan daarom met leerlingen uit de bovenbouw op bezoek bij technische bedrijven. De effecten van dergelijke bezoeken op de beeldvorming van kinderen t.a.v. technische beroepsprofielen zijn echter nooit onderzocht.

De huidige studie vond plaats op 13 basisscholen in Oost Nederland. Een zestal basisscholen in Nieuwleusen organiseert jaarlijks een zogenaamde Techniekdag waar kinderen van groep 7 en 8 op excursie gaan naar een tiental techniekbedrijven in de regio. Zeven andere basisscholen uit de regio deden mee als controlegroep.

Deelnemende leerkrachten, kinderen en bedrijven zijn enthousiast over de Techniekdagen. Maar een positief effect van de bedrijfsbezoeken op de beeld- en attitudevorming van kinderen ten aanzien van techniek en de technische beroepssector blijft uit. Sterker nog, sommige stereotype beelden over de technieksector worden juist bevestigd. Hoe zou dat anders kunnen?

Lees meer op KWTO.nl

En download hier het onderzoeksartikel