PROFESSIONALISERINGSAANBOD W&T IN HET PO IS SUCCESVOL

In de regio Oost werd in 2012/2013 vanuit SETD samen met het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Oost (KWTO) vernieuwend professionaliseringsaanbod ontwikkeld dat concreet ingaat op achterliggende attitude-problemen van leerkrachten bij de implementatie van wetenschap, techniek en talentbevordering in het basisonderwijs.

Dit nieuwe aanbod werd ontwikkeld op basis van een nieuw theoretisch model van de attitude van basisschoolleerkrachten ten opzichte van het lesgeven in W&T. Uitgangspunt bij de cursus is dat om de onderzoekende talenten van leerlingen daadwerkelijk te kunnen stimuleren het noodzakelijk is om eerst heel gericht in te gaan op de eigen beeldvorming en bewustwording van leerkrachten over wetenschap en techniek (W&T).

Het blijkt dat in het algemeen dat de attitude van leerkrachten ten opzichte van W&T weinig positief is. Dat heeft invloed op de manier waarop zij in de klas met W&T omgaan. Zonder professionalisering van de leerkrachten is het veranderen van de beeldvorming bij de kinderen daarom onmogelijk. Om die reden hebben de Universiteit Twente en Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Oost (KWTO) een nascholingsaanbod voor leerkrachten in het basisonderwijs ontwikkeld. Een wetenschappelijke studie naar de effecten van deze nascholing geeft aan dat de attitude van leerkrachten sterk positief veranderde door deelname aan de scholing in vergelijking met een controle groep.

Links

Lees hier ons wetenschappelijke artikel (2015) over de effecten van de nascholing

Benieuwd naar de nascholing? Kijk op www.kwto.nl of lees er meer over in het tijdschrift Jeugd in School en Wereld (JSW)