Persoonlijke attitude van leerkrachten ten opzichte van W&T

Leerkrachten hebben een bepaalde houding ten opzichte van het lesgeven in W&T (professionele attitude), maar hebben ook een persoonlijke attitude ten opzichte van W&T. Het kan zo zijn dat een leerkracht zelf niets heeft met techniek, maar wel positief staat tegenover het lesgeven hierin omdat hij of zij merkt dat de kinderen het leuk vinden. Om deze persoonlijke attitude te kunnen meten is, op basis van de DAS vragenlijst, een nieuwe lijst ontwikkeld die juist deze persoonlijke houding meet.