Professionele attitude van leerkrachten ten opzichte van het lesgeven in W&T (de 'DAS' vragenlijst)

Wat is attitude nu eigenlijk? En hoe kun je dit dan meten? Attitude is een complex begrip dat uit meerdere dimensies bestaat. Je kunt individuele mensen vragen naar hun attitude, maar om het grootschalig te kunnen meten en kwantificeren is het nodig een goed meetinstrument te maken. Op basis van het door SETD ontwikkelde theoretisch raamwerk voor attitude (zie hier) hebben we een nieuwe vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd: de ‘Dimensions of Attitude Towards Science’ (DAS) vragenlijst. Deze vragenlijst meet de attitude van basisschoolleerkrachten ten opzichte van het onderwijzen van Wetenschap en Techniek. Daarnaast meet deze ook beeldvorming van W&T en peilt in hoeverre ze W&T onderwijzen in de klas. Deze vragenlijst is met behulp van ruim 550 leerkrachten en pabo-studenten gevalideerd.


Links

Lees hier het Engelstalige wetenschappelijke artikel over de vragenlijst

Download hier de Nederlandse versie van de vragenlijst

(NB wanneer u de Nederlandse vragenlijst gebruikt in uw onderzoek, dan dient u te refereren aan het Engelstalige artikel)