Meetinstrumenten

Op basis van de nieuwe theoretische modellen, ontwikkelen wij bijpassende nieuwe meetinstrumenten (bijvoorbeeld voor attitude, nieuwsgierige houding, creatieve denkvaardigheden). In grootschalig onderzoek worden de instrumenten kwalitatief en kwantitatief gevalideerd.

De instrumenten worden zo ontwikkeld dat zij niet alleen voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor de onderwijspraktijk van belang zijn. Zo kan een attitude-instrument gebruikt worden als reflectie-instrument bij de professionalisering van leerkrachten en kunnen instrumenten die nieuwsgierigheid en creativiteit meten worden gebruikt voor het bijhouden van een portfolio van leerlingen.