Het gebruik van neuro-educatie als tool bij de professionalisering van leerkrachten en docenten

Leerkrachten en docenten zijn experts op het gebied van lesgeven, maar ontberen vaak de onderliggende kennis over hoe onze hersenen nu eigenlijk leren en hoe ze het gereedschap waarmee leerlingen leren, het brein, het beste kunnen aansturen.

SETD onderzoekt op welke manieren en via welke mechanismen kennis over de hersenen kan bijdragen aan docentprofessionalisering. Hieruit is o.a. gebleken dat kennis over de hersenen kan helpen om de attitude van leerkrachten ten opzichte van talentontwikkeling te verbeteren. Daarnaast stimuleert het leerkrachten om meer gebruik te maken van didactische aanpakken die kinderen actief laten denken, zoals onderzoekend leren en om daadwerkelijk strategieën, zoals het activeren van voorkennis en gebruiken van een rijke leeromgeving, te gebruiken in de klas.