Heeft nascholing die gericht is op de attitudes van leerkrachten effect in de klas?

De attitude van basisschoolleerkrachten ten opzichte van Onderzoekend leren heeft invloed op de manier waarop zij in de klas met W&T en onderzoekend leren omgaan. Professionalisering van leerkrachten op dit gebied is dan ook noodzakelijk om de beeldvorming bij de kinderen te verbeteren.

Nascholing op het gebied van W&T moet leerkrachten uitdagen om hun eigen attitude, onderzoekende houding en kennis van W&T en van onderzoekend leren onder de loep te nemen. Die opgedane houding en kennis kan dan worden toegepast in je eigen klas. Uit het onderzoek naar de effecten van attitude-gerichte nascholing blijkt dat leerkrachten die deze nascholing hebben gevolgd een veel positievere attitude te hebben gekregen dan leerkrachten die wel met W&T zijn bezig geweest, maar niet specifiek zijn nageschoold.

De deelnemers zijn zich veel bekwamer gaan voelen en voelen zich minder afhankelijk van de beschikbaarheid van randvoorwaarden zoals een methode of materialen. Daarnaast is de toename van onderzoekend leren en W&T in de klas veel groter bij de leerkrachten die hebben deelgenomen vergeleken bij leerkrachten die zelfstandig veel met W&T bezig zijn geweest.

Links

Lees hier ons wetenschappelijke artikel over de effecten van de nascholing

Benieuwd naar de nascholing? Kijk op www.kwto.nl of lees er meer over in het tijdschrift Jeugd in School en Wereld (JSW)