Kinderen op bezoek bij techniekbedrijven: leuk of leerzaam?

Een tal van basisscholen in Nieuwleusen organiseert jaarlijks een zogenaamde ‘Techniekdag’ waar kinderen van groep 7 en 8 op bezoek gaan bij een aantal techniekbedrijven in de regio.

Kinderen bereiden hun bedrijfsbezoeken op school voor, krijgen ter plaatse een uitgebreide rondleiding en voeren op locatie enkele authentieke ontwerpopdrachten uit onder professionele begeleiding van de werknemers.

Deelnemende leerkrachten, kinderen en bedrijven zijn zeer enthousiast over het project. Maar is er ook werkelijk sprake van een positief effect van de bedrijfsbezoeken op de beeld- en attitudevorming van de kinderen?

De resultaten van onze quasi-experimentele studie laten zien dat ondanks het veelal heersende enthousiasme van leerkrachten voor dergelijke buitenschoolse projecten, positieve attitude-ontwikkeling van kinderen buitenwege blijft. Op basis van onze bevindingen, geven wij aanbevelingen voor het organiseren van effectievere bedrijfsexcursies.

Links

Lees ons wetenschappelijke artikel

Lees een artikel over ons onderzoek in het KWTO bulletin