Praktijkinterventies

Macintosh HD:Users:Tim:Desktop:wielen.jpgOnderzoeksresultaten worden direct vertaald in projecten voor het onderwijsveld, professionaliseringstrajecten voor leerkrachten of materialen die onderzoeken en ontwerpen uitlokken.. Daarbij werken we nauw samen met het veld. De effecten van onderwijsinterventies of nascholing worden in (veld)experimenten en longitudinale studies onderzocht.

Professionalisering voor leerkrachten kan bestaan uit een cursus die speciaal gericht is op het ontwikkelen van de eigen onderzoekende houding en vaardigheden, maar ook uit een training die gericht is op de didactiek van hogere-orde denken. Inmiddels werken we met veel scholen samen en zien we zeer positieve resultaten van onze professionalisering en interventies.