pm26

Adherentie en involvement bij de online cursus Dit is Jouw Leven

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 3

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Positieve psychologie is de studie naar het positief functioneren en veerkracht van mensen. Centraal staat het onderzoek naar de invloed van onder andere het ervaren van psychologische flexibiliteit, positieve emoties, het onderkennen en gebruiken van persoonlijke talenten, optimistisme en hoop, compassie, waarden en doelen en positieve relaties op het welbevinden van mensen. Het uitgangspunt is dat het bevorderen van deze vermogens leidt tot een betere positieve geestelijke gezondheid: een groter vermogen om een plezierig, succesvol, sociaal en zinvol leven te leiden. Longitudinaal onderzoek laat zien dat mensen met een betere positieve geestelijke gezondheid minder kans op psychische klachten hebben, minder verzuimen van hun werk en in het algemeen productiever en creatiever zijn. Ook zijn mensen beter in staat om te gaan met chronische en ernstige lichamelijke ziektes en blijkt dat mensen persoonlijk groeien door tegenslag. Aan de Universiteit Twente is de online interventie ‘Dit is jouw Leven’ ontwikkeld die deelnemers in 12 weken helpt om meer welbevinden te ervaren. Van deze interventie zijn twee versie gemaakt: een versie met spel-elementen (gamified) en een basis versie.

Korte beschrijving van het onderzoek

In 2016 is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van start gegaan, waarin wordt onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende versies van de online cursus, vergeleken met een wachtlijst conditie. In totaal zijn er bijna 300 mensen in deze studie geïncludeerd.

In dit onderzoek kijk je naar de adherentie en involvement van de deelnemers en verschillen tussen de versies van de interventie. Ook kun je onderzoeken of je met de data van de T0 en/of met gebruiksdata uit de eerste lessen adherentie kunt voorspellen. Mogelijk kun je ook onderzoek doen naar de effectiviteit van de cursus, maar dat is afhankelijk van het aantal deelnemers dat de 6 maanden vragenlijst heeft ingevuld op het moment dat je met de data gaat werken.

De data die hierbij gebruikt kan worden zijn de T0 meting die de deelnemers voor het gebruik van de interventie hebben ingevuld (o.a. demografische gegevens, welbevinden, depressie, veerkracht), de gebruiksgegevens (logfiles), de wekelijkse tussentijdse evaluatie vragen over involvement, en de gegevens van de meting na 6 maanden (voor zover beschikbaar; met o.a. welbevinden, depressie, veerkracht).

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in online interventies en positieve psychologie die het leuk vinden om op een innovatieve manier mee te werken aan de verbetering van online interventies.

Begeleider:

dr. Saskia Kelders