pm24

Titel: Is zelfcompassie een psychologische bron voor veerkracht bij dagelijkse stress? Data van een experience sampling studie

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 1-2

Begeleiding: grotendeels individueel

Zelf data verzamelen? Nee, dataset is beschikbaar

Type onderzoek: kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Veerkracht (resilience) is een interessant psychologisch concept. Het verwijst naar de mogelijkheid van mensen bij de aanwezigheid van een stressor adaptief te zijn. Denk aan snel weer mentaal en fysiek in balans raken na acute stress, of onder chronische stress in staat zijn om positieve emoties en psychologisch welbevinden te bewaren, en depressie te voorkomen. De vorm van stress die centraal staat in dit onderzoek zijn zogenaamde ‘daily hassles’; kleine dagelijkse stressoren (zoals het kwijt zijn van je sleutels, te laat op je werk aankomen, discussies met je vriend(in)). Uit onderzoek blijkt dat daily hassles een zeer slechte invloed op de (mentale) gezondheid kunnen hebben.

Hoewel we veel weten van de risicofactoren die maken dat mensen minder veerkrachtig zijn bij stressoren, is minder bekend over de factoren die fungeren als bronnen die veerkracht stimuleren. In dit onderzoek staat de vraag centraal of (zelf)compassie fungeert als zo’n resource die helpt in het dagelijks leven veerkrachtig te zijn bij daily hassles.

Compassie is de vaardigheid om bij tegenslag, falen, of andere negatieve ervaringen je bewust te kunnen zijn van deze ervaringen, een open en vriendelijke houding te hebben tegenover jezelf en je gevoelens, en vervolgens de actie te ondernemen die je het beste helpt om te gaan met deze ervaringen. Op dit moment is veel cross-sectioneel vragenlijstonderzoek gedaan naar de manieren waarop compassie mogelijk als psychologische ‘resource’ of bron fungeert.

Het is echter tijd voor onderzoek naar compassie met betere methodologische designs! Daarom heb ik vorig jaar via een nieuwe ontwikkelde mobiele applicatie een experience sampling onderzoek uitgevoerd. Meer dan 40 studenten hebben gedurende een week, 7x per dag, een korte vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst bracht onder andere de daily hassles van de afgelopen uren in kaart, als mede de huidige negatieve en positieve emoties die mensen ervaren. Zelfcompassie is voor aanvang van deze studie als ‘trait’ gemeten in een groter vragenlijstpakket. Met deze metingen heb je alle ingredienten in handen om bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden.

In deze opdracht ontvang je een grote dataset (> 40 proefpersonen x 49 meetmomenten). De data is op 2 manieren te analyseren: Wanneer je affiniteit hebt met gevorderde kwantitatieve data-analyse kun je uitzoeken hoe je via mult-ilevel modellen deze data analyseert. Wanneer hier niet je affiniteit ligt, is het mogelijk de 49 meetmomenten te aggregeren tot 1 gemiddelde score. Je kunt dan de onderzoeksvraag beantwoorden zoals je in een cross-sectionele dataset (bekende) analyses zou uitvoeren. In beide gevallen is het belangrijk dat je affiniteit hebt met grote kwantitatieve datasets en zelfstandig puzzelen op dergelijke datasets.

Wie zoeken we? Studenten met affiniteit met (gevorderde) kwantitatieve data-analyse, en interesse in veerkracht en compassie.

Begeleider: dr. Hester Trompetter