pm23

Titel: Aandacht is de Sleutel – doe jij de 1e gebruikersevaluatie van een nieuwe app voor en door patiënten?

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern met externe opdrachtgever

Hoeveel studenten mogelijk? 1-2

Begeleiding: grotendeels individueel

Zelf data verzamelen? Ja, via telefonische interviews of vragenlijsten (altijd op afstand)

Type onderzoek: kwalitatief of kwantitatief, ook afhankelijk van eigen voorkeur

Opdrachtomschrijving:

Verschillende patiëntenorganisaties hebben onder leiding van de Stichting Pijn-Hoop via een subsidie van het ministerie van VWS samen een mobiele applicatie (app) ontwikkeld. Deze app dient ter ondersteuning van zelfmanagement van kwaliteit van leven van patiënten die lijden aan chronische pijn, vermoeidheid en stress. De app, genaamd ‘Aandacht is de Sleutel’, bevat modules en oefeningen vanuit 5 verschillende richtingen: Yoga, Mindfulness, Positieve Psychologie, Mentale Conditie (vooral CGT-elementen) en Hypnotherapie. Op dit moment is een eerste versie van de app klaar en mogen de leden van de 10 betrokken patiëntenverenigingen aan de slag met de app.

De patiëntenorganisaties willen graag een 1e evaluatie van ervaringen die gebruikers hebben met de app. Denk aan vragen als: Is de applicatie praktisch bruikbaar? Hoe bevalt het om dit soort oefeningen in de thuissituatie te kunnen doen? Hoeveel tijd besteden ze aan het doen van de oefeningen? Wat vinden gebruikers van de modules en specifieke oefeningen? Welke richting past naar eigen verwachtingen en ideeën het beste, en waarom? Naar welke modules en oefeningen gaan de voorkeuren van gebruikers uit? Hebben ze het idee dat hun kwaliteit van leven er beter van wordt / kan worden?

In dit onderzoek voer je in opdracht van de patiëntenorganisaties telefonische interviews of vragenlijstonderzoek uit onder de gebruikers. De keuze voor gebruik van interviews dan wel vragenlijstonderzoek wordt gedurende het project gemaakt in overleg met de externe opdrachtgever, en is afhankelijk van praktische overwegingen en de specifieke onderzoeksvragen die aan het begin van de these worden uitgewerkt. Op dit moment lijken telefonische interviews het best te passen. In alle gevallen kun je op afstand onderzoek doen en ben je niet gebonden aan een specifieke tijd of plaats. De uitkomsten van je onderzoek informeren een doorontwikkeling van de app die recent is gestart. De te benaderen mensen krijgen tevoren een e-mail van het projectsecretariaat waarin ze worden geïnformeerd dat ze mogelijk benaderd gaan worden voor een telefonisch interview.

Al meer lezen: Kijk op www.aandachtisdesleutel.nl (in het openbare gedeelte zijn 15 oefeningen beschikbaar voor alle bezoekers van de website).

Wie zoeken we? Studenten met goede beheersing van de Nederlandse taal, goede gespreksvaardigheden, en interesse in chronische pijn, stress en vermoeidheid.

Begeleider: dr. Hester Trompetter

Externe opdrachtgever: Dhr. Hans van Dongen, projectleider Aandacht is de Sleutel en bestuurslid van St. Pijn-Hoop