pm21

Titel: Wat bezielt de hulpverlener in de GGZ

Type opdracht: Ma

In– of extern: Intern

Hoeveel studenten mogelijk: 1

Zelf data verzamelen: Mogelijk

Type onderzoek: Een literatuurstudie en mogelijk een kwal/kwan studie

EC: 10 (of 30)

 

Opdrachtbeschrijving: Hulpverleners in de GGZ zijn dagelijks uren bezig met het helpen van andere mensen met psychische problemen. Waarom doen ze dat? Naar mensen met psychische problemen wordt veel onderzoek gedaan en hierover is veel bekend. Maar wat weten we eigenlijk over de hulpverlener? Onderzoek naar de persoonlijke eigenschappen en beweegredenen van de hulpverlener kan inzicht geven in de psyche van de hulpverlener. Mogelijk geeft het aanwijzingen voor wat er nodig is om een hulpverlener te worden/zijn/blijven, maar ook wat de gevolgen kunnen zijn voor de hulp die wordt geboden (denk daarbij aan de therapeutische relatie en de effectiviteit van de behandeling).

Daarnaast kunnen mogelijk risicofactoren voor het ontwikkelen van psychische problemen bij de hulpverlener (bijvoorbeeld depressie en burn-out) naar voren komen.

Naast een literatuurstudie over het onderwerp zal mogelijk onder hulpverleners in de GGZ een vragenlijst worden afgenomen (het ontwikkelen van de vragenlijst hoort in dat geval bij de opdracht).

Wie zoeken we? Studenten met affiniteit voor het onderwerp die een literatuurstudie over het onderwerp willen doen en eventueel een vragenlijst willen maken over het onderwerp en afnemen bij hulpverleners in de ggz. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zelfstandig en integer kunnen werken.

Begeleiders: Dr. P. Meulenbeek en Dr P. ten Klooster