pm20

Opdracht voor PPT

Titel: Predictoren voor effect van angstinterventies

Type opdracht (Ba/Ma): Master

In –of extern?: Intern

Omvang: 10 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: Literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

Welke predictoren voorspellen het effect van angstinterventies in het algemeen en van interventies voor paniekklachten in het bijzonder?

Inzicht krijgen in predictoren (of moderatoren) kan de indicatiestelling verbeteren en aanknopingpunten geven voor verbetering van interventies.

Van de student wordt verwacht:

- een systematische review te doen naar predictoren van angstinterventies

Wie zoeken we?

Studenten die een systematische review willen uitvoeren naar predictoren van effect van angstinterventies die zelfstandig en integer kunnen werken. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Begeleider(s):

Dr. Peter Meulenbeek en Dr. Peter ten Klooster.