pm19

Titel: Zelfdeterminatie en welbevinden in de ouderenzorg

Type opdracht (Ba/Ma):            MA

In –of extern?:                             Intern

Zelf data verzamelen? nee

Hoeveel studenten mogelijk?   2

Type onderzoek:                          Systematic review

EC: 10

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: De ouderenzorg is volop in beweging. Steeds meer komt naast het bieden van goede zorg ook aandacht voor kwaliteit van leven en welbevinden van bewoners. Wij proberen in een promotie-onderzoek het welbevinden van bewoners van woonzorgcentra te verhogen op basis van de positieve psychologie en in het bijzonder de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie gaat ervan uit dat de vervulling van psychologische basisbehoeften (autonomie, verbondenheid, competentie) bijdraagt aan het ervaren van welbevinden. We zijn nu benieuwd naar de interventies om het welbevinden van ouderen te verhogen die al bestaan en wetenschappelijk onderzocht zijn.

Onderzoeksvraag: Beide studenten zullen zicht richten op bestaande interventies gericht op het verhogen van welbevinden van bewoners van woonzorgcentra. Heel specifiek willen we weten óf, hoeveel en welke interventies er bestaan die zich richten op de autonomie, verbondenheid en/of competentie van de bewoners. Één student zal daarbij vooral kijken naar interventies voor bewoners mét dementie en de tweede student zal zich richten op interventies voor bewoners met somatische problemen (zonder dementie).

Methoden:  Je gaat geen data verzamelen, maar je gaat je eerst inlezen in de zelfdeterminatie theorie en daarna systematisch literatuur zoeken en verwerken. Dat betekent dat je heel systematisch te werk leert gaan en goed gaat nadenken over zoektermen en relevantie van artikelen. Deze vaardigheden kun je ook goed gebruiken bij het schrijven van andere stukken, zoals een inleiding.

Wie zoeken we?

Studenten die nauwkeurig en systematisch te werk kunnen gaan.

Begeleider: Noortje Kloos, MSc & Prof. Dr. Gerben Westerhof