pm17

Titel: Leidt eustress tot floreren?

Type opdracht: Master

In– of extern?: Extern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen (ja/nee?) Ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): kwalitatief

EC (10 of 30EC)? 10 EC

 

Opdrachtomschrijving: Stress maakt onvermijdelijk deel uit van het leven. Stress wordt als negatief beschouwd en het vele onderzoek naar stress weerspiegelt de overtuiging dat stress schadelijke gevolgen heeft voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. De positieve tegenhanger van stress, eustress, wordt veel minder onderzocht. Eustress is een vorm van stress die aanzet tot actie op momenten dat je je uitgedaagd voelt en gaat gepaard met positieve gevoelens. Net zoals herhaaldelijke lichamelijke activiteit de conditie bevordert zou herhaaldelijke eustress de geestelijke gezondheid kunnen bevorderen en kunnen bijdragen aan floreren. Helaas is er nog weinig bekend over dit onderwerp en is er meer onderzoek nodig..

Voor deze opdracht is het de bedoeling dat je gaat onderzoeken of een hogere mate van eustress bijdraagt aan een hogere mate van welzijn, onafhankelijk van de mate van distress (negatieve stress). Het is de bedoeling dat je enkele personen uit je omgeving benaderd die dagelijks een korte vragenlijst invullen via een mobiele applicatie om de mate van eustress en distress te meten. Daarnaast wordt de mate van welzijn en psychopathologie in kaart gebracht om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

Wie zoeken we? Gemotiveerde studenten die in beperkte mate zelf data willen verzamelen en in staat zijn om kwalitatieve data-analyses uit te voeren.

Begeleiders:

Dr. M. Radstaak