pm16

Titel: MEDIANT: Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen

Type opdracht (Ba/Ma): MA

In –of extern?: Extern: standplaats Hengelo

Omvang (10 EC / 30 EC): 10EC

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: kwantitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: Binnen het centrum voor persoonlijkheidsproblematiek de Wieke van Mediant in Enschede wordt onderzoek verricht naar de werkzaamheid van de schematherapie van Young.

Centrale onderzoeksvraag: Welke verbeteringen in vroeg onaangepaste schema’s, schemamodi, klachten en welbevinden kunnen worden vastgesteld in een klinische behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek? In overleg met de praktijkstelling en studenten wordt er nog een onderzoeksvraag voor de Master these bedacht.

Methode: Aan de hand van verschillende vragenlijsten die inhoudelijk aan de schematherapie ontleend zijn en algemene vragenlijsten over klachten en welbevinden worden cliënten van de Wieke over de tijd gevolgd. Tijdens de klinische stage dragen de studenten bij aan deze dataverzameling door op vaste momenten een vaste set van vragenlijsten af te nemen bij de cliënten.

Wie zoeken we? Deze opdracht is alleen bedoeld voor studenten die stage lopen bij de Wieke.

Wat bieden we? De opdracht is gekoppeld aan de stage.

Begeleider: Farid Chakhssi