pm14

Titel: Compassie: schaamte en kritiek bij de borderline persoonlijkheidsstoornis.

Type opdracht (Ba / Ma?): Ma

In– of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen (ja/nee? nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): Literatuurstudie

EC (10 of 30EC)? 10 EC

 

Opdrachtbeschrijving:

De borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een van de meest voorkomende stoornissen binnen klinische populaties. Patiënten met BPS hebben bijna op alle gebieden van hun leven problemen, en vooral op het gebied van emotieregulatie. Boosheid en vijandigheid zijn de meest opvallende emoties die mensen met BPS moeite hebben om te reguleren, resulterend in zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag. Echter, schaamte en zelfkritiek spelen misschien wel een grotere rol in het reguleren van emoties bij mensen met BPS dan voorheen werd gedacht (Rusch et al., 2007).

Compassion Focused Therapy (CFT) is een nieuwe vorm van psychotherapie die zich richt op het verminderen van schaamte en zelfkritiek door het vergroten van zelf-compassie. CFT laat goede resultaten laten zien bij mensen met stemmingsstoornissen met veel schaamte en zelfkritiek. Omdat schaamte en zelfkritiek mogelijk ook een rol spelen bij mensen met BPS is de vraag of CFT ook ingezet kan worden bij deze doelgroep.

Omdat de toepassing van CFT nieuw is in Nederland, en wij de eersten zijn in Nederland die hiermee aan de slag gaan hebben we de volgende vraag geformuleerd:

Onderzoeksvraag: Om de huidige kennis m.b.t. toepassing van CFT voor mensen met een BPS in kaart te brengen is het doel van deze opdracht het uitvoeren van een systematische literatuurreview, met een van de onderstaande vragen:

Wat is de rol van zelfkritiek bij het verstoord reguleren van emoties bij mensen met een BPS?

Of

Wat is de rol van schaamte bij het verstoord reguleren van emoties bij mensen met een BPS?

Systematisch volg je de stappen voor het uitvoeren van een literatuurreview (zie ook prisma.org). Op basis van zoektermen (bv. borderline personality disorder, emotion regulation, self-criticism, shame, self-compassion) zoek je in datasystemen zoals PsycInfo en Scopus naar bestaande literatuur. Vervolgens vat je deze literatuur weer systematisch samen in je thesis.

Wie zoeken we? Studenten die interesse hebben in Compassie Focused Therapie, houden van systematisch werken en het uitvoeren van een literatuurstudie. Je inzet is van belang omdat je een bestaande klinische instelling (Scelta, Apeldoorn) informeert over de mogelijke inzet van CFT als nieuwe en innovatieve behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen.

Begeleiders: dr. Farid Chakhssi; tweede begeleider: nog onbekend.