pm10

Titel: Stabiliseren na de schok, kan dat online?

Type opdracht (ma/ba): ma

In– of extern: intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen (ja/nee)? ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): kwalitatief

 

Achtergrondinformatie:

Binnen het Complex Trauma Team van de Stichting Dimence (GGZ-instelling) worden mensen met een complexe PTSS behandeld. Voorafgaand, of tijdens een op traumaverwerking gerichte behandeling wordt er meestal aandacht besteed aan stabilisatie. Hiervoor is een online module ontwikkeld die zich richt op verschillende stabilisatietechnieken en onderdelen (te denken valt aan emotie-regulatie, hier-en nu technieken etc.). Deze online vaardigheidstraining kan in zijn geheel aangeboden, of er kunnen module onderdelen gekozen worden die aansluiten op de behoefte van de patiënt. Door middel van een panel van behandelaren en patiënten is deze online module ontwikkeld en uitgezet. Verschillende onderzoeksvragen kunnen hierbij aansluiten, waarbij de student een keuze kan maken die aansluit bij zijn / haar interesse. Een eerste wetenschappelijke vraag (1) zou kunnen zijn of de module zoals die er nu uit ziet, voldoet aan de voorwaarden die bekend zijn over het effectief vormgeven van een dergelijk online programma (bv. bevat het persuasieve technieken etc.). Een tweede wetenschappelijke vraag (2) zou zijn of de training, zoals deze nu is vormgegeven, gebruikersvriendelijk is voor de behandelaar en/of patiënten.

Korte beschrijving van het onderzoek:

Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen en uitvoeren van een pilot studie naar de mate waarin het online programma 1) voldoende aansluit bij de stand van de wetenschap op het gebied van EMH (wetenschappelijke aanbevelingen voor het ontwikkelen van een EMH programma leggen naast het daadwerkelijk ontwikkelde programma) en b) Dit door middel van het aanbieden van het gehele online programma aan ‘gezonde proefpersonen’ waarbij er middels de ‘hardop denk methode’ commentaar kan worden op de module onderdelen.

Wie zoeken we?

Een student die;

-De samenwerking kan zoeken met behandelaren

-Redelijk zelfstandig een pilotstudie kan opzetten / organiseren (sterk in logistiek)

- We zoeken 1 student voor onderzoeksvraag 1 en 1 student voor onderzoeksvraag 2

Wat bieden we?

-

De kans om toegepast onderzoek te doen binnen het complex trauma team van St. Dimence Almelo.

Begeleider: 1e begeleider: Lieke Christenhusz