pm09

Client veranderingen tijdens een positief psychologische interventie: Wat is er veranderd in hun leven en waarom?

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: Eén of twee studenten

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwalitatief en evt. kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Welke positieve veranderingen hebben cliënten bij zichzelf opgemerkt sinds ze met de zelfhulpcursus “Dit is jouw leven” zijn gestart? Hadden ze deze veranderingen verwacht of was het een verrassing? En waaraan zijn de veranderingen vooral toe te schrijven? Komt dit overeen met de emailcorrespondentie tussen cliënt en begeleider?

Van januari 2014 tot januari 2015 liep een onderzoek naar de effectiviteit van de zelfhulpcursus “Dit is jouw leven” voor het ervaren van meer welbevinden. De experimentele groep ontving de cursus met wekelijkse e-mailbegeleiding door een persoonlijk counselor. Deze groep werd vergeleken met een wachtlijstcontrolegroep. In totaal zijn 137 personen gestart in de experimentele groep, verdeeld over zes counselors.

In deze opdracht ga je een aantal open vragen analyseren en de resultaten vergelijken met de processen die hebben plaatsgevonden tijdens de email begeleiding. Daarom zal je ook enkele e-mailcorrespondenties tussen de cliënten en counselors analyseren op inhoud, proces en/of relatie. De bevindingen kun je eventueel vergelijken met de kwantitatieve data beschikbaar uit voor- en nameting, en follow-up metingen. De precieze onderzoeksvragen worden aan het begin van de opdracht met elkaar opgesteld.

Wie zoeken we? Gedreven studenten die geïnteresseerd zijn in kwalitatief onderzoek en positief psychologische interventies. Je bent nauwkeurig, analytisch, sociaal vaardig, schrijfvaardig en toont initiatief. Ervaring met het opstellen van een coderingsschema voor een inhoudsanalyse en gebruik van kwalitatieve data-analyse software zoals Atlas Ti is een pré.

Wat bieden we? Je participeert in een promotieonderzoek naar de effectiviteit van de zelfhulpcursus “Dit is jouw leven” en je levert een belangrijke bijdrage aan de kwalitatieve analyse van dit onderzoek voor een wetenschappelijke (Engelstalige) publicatie. Bovendien levert dit deelonderzoek belangrijke informatie op voor de praktijk, omdat het onderzoek inzichtelijk maakt wat er precies gebeurt en verandert tijdens een zelfhulp interventie.

Meer info?:

Begeleider: Msc. Marijke Schotanus-Dijkstra, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, m.schotanus@utwente.nl

Dr. Stans Drossaert, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, c.h.c.drossaert@utwente.nl