pm07

Titel:

Effecten en moderatoren van een compassietraining voor het vergroten van welbevinden: Een RCT

 

Type opdracht (Ba / Ma?): Ma

In– of extern?: intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen (ja/nee?: nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): kwantitatief

EC (10 of 30 EC)? 10 EC

 

Opdrachtbeschrijving:

De positieve psychologie richt zich op het versterken van vaardigheden die bijdragen aan het emotionele, psychologische en sociale welbevinden. Een vaardigheid die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt is compassie, het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden van onszelf en anderen. Meerdere studies laten zien dat compassie positief samenhangt met welbevinden en beschermt tegen psychische klachten, zoals angst, depressie en stress. Vanwege de positieve effecten van zelfcompassie ontwikkelden Hulsbergen & Bohlmeijer (2015) een compassietraining getiteld Compassie als sleutel voor geluk, voorbij stress en zelfkritiek. Deze interventie is gebaseerd op de compassietheorie van Paul Gilbert. De effecten van deze compassietraining als begeleide zelfhulp op welbevinden worden onderzocht in een RCT met 2 condities. Volwassenen met een verminderd niveau van welbevinden werden gerandomiseerd over een experimentele groep of een wachtlijstcontrolegroep. De experimentele groep doorliep de cursus in het najaar van 2015 met wekelijkse e-mailbegeleiding. Vragenlijsten werden op 3 momenten afgenomen: baseline en na 3 en 6 maanden. Voorlopige analyses laten zien dat de cursus effectief blijkt in het vergroten van welbevinden, en dat deze effecten behouden blijven tot 6 maanden na baseline. Voor deze masterthese onderzoek je welke specifieke groepen baat hebben bij de zelfhulpcursus en welke juist niet (bijv. mannen/vrouwen).

Wie zoeken we? N.v.t.

Begeleiders: Marion Sommers-Spijkerman