pm06

Titel: Tactus: Cognitief screenen bij verslaving

Type opdracht (Ba/Ma): Ma

In –of extern?: Extern (Tactus Verslavingszorg)

Omvang (10 EC / 30 EC): 10

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor de combinatie LVB en verslaving. Uit epidemiologisch onderzoek weten we inmiddels meer over hoe vaak (problematisch) middelengebruik voorkomt onder mensen in LVB instellingen, en hoe we dat kunnen meten. Er is echter veel minder bekend over het omgekeerde: hoe vaak komt LVB onder patiënten in de verslavingszorg voor, en hoe kunnen we dat meten. Naar die onderwerpen loopt binnen Tactus het project TactIQ. Deze onderzoeksopdrachten sluiten bij dit project aan.

Binnen TactIQ is onder meer bij 85 ambulante patiënten neuropsychologisch onderzoek uitgezet. Deze database is de basis voor de volgende:

- Student 1: Reproduceerbaarheid van herhaalde cognitieve screening

Onderzoek de stabiliteit van de MOCA (een korte cognitieve screener) bij herhaald meten met twee MOCA versies, en de invloed van variabelen (zoals gebruik) hierop.

- Student 2: De relatie tussen cognitieve screeners, leesvaardigheid en IQ

Onderzoek de voorspellende waarde van de MOCA en de NLV (Leesvaardigheidsvragenlijst) voor totaal IQ zoals gemeten met de WAIS IV, en de invloed van variabelen zoals gebruik op deze relatie.

De bevindingen worden gerapporteerd in de vorm van een Engelstalige these die de basis vormt voor een publicatie in een peer reviewed tijdschrift.

Wie zoeken we?

·

De student beschikt over goede kwaliteiten in kwantitatieve data analyse en schrijfvaardigheid in het Engels.

·

De mogelijkheid bestaat om co-auteur te worden van een artikel.

·

De student tekent voor vertrouwelijke behandeling van onderzoeksgegevens, en is bereid om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen.

·

Een (selectie)gesprek met de begeleider vanuit Tactus is onderdeel van de procedure.

Meer info?:

Marloes Postel, m.g.postel@utwente.nl

Begeleider(s):

dr. Marloes Postel

drs. Joanneke van der Nagel (psychiater / begeleiding vanuit Tactus)