pm05

Titel: Tactus: Middelengebruik bij jongeren met LVB

Type opdracht (Ba/Ma): Ma

In –of extern?: Extern (Tactus Verslavingszorg)

Omvang (10 EC / 30 EC): 10

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) zijn een risicogroep voor (problematisch) middelengebruik. Op verzoek van een LVB ketenpartner is i.s.m. met Tactus de populatie jongeren in zorg bij deze partner gescreend op middelengebruik. De onderzoeksdata van deze populatie zijn verzameld in een SPSS bestand, en er is t.b.v. de primaire zorg over gerapporteerd. Een wetenschappelijke publicatie over deze data ontbreekt echter.

De student analyseert de data in het SPSS bestand om tot een overzicht van middelengebruik in deze populatie, alsmede risicofactoren voor gebruik te komen. De bevindingen worden getoetst aan literatuur over LVB en gebruik, en gerapporteerd in de vorm van een Engelstalige these die de basis vormt voor een publicatie in een peer reviewed tijdschrift.

Wie zoeken we?

·

De student beschikt over goede kwaliteiten in kwantitatieve data analyse en schrijfvaardigheid in het Engels.

·

De mogelijkheid bestaat om co-auteur te worden van een artikel.

·

De student tekent voor vertrouwelijke behandeling van onderzoeksgegevens, en is bereid om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen.

·

Een (selectie)gesprek met de begeleider vanuit Tactus is onderdeel van de procedure.

Meer info?:

Marloes Postel, m.g.postel@utwente.nl

Begeleider(s):

dr. Marloes Postel

drs. Joanneke van der Nagel (psychiater / begeleiding vanuit Tactus)