pm04

Titel: Tactus: Middelengebruik bij mensen met een LVB

Type opdracht (Ba/Ma): Ma

In –of extern?: Extern (Tactus Verslavingszorg)

Omvang (10 EC / 30 EC): 10

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor de combinatie LVB en verslaving. Uit epidemiologisch onderzoek in het Substance use and misuse in Intellectual Disability (SumID) project weten we inmiddels meer over hoe vaak (problematisch) middelengebruik voorkomt onder mensen in LVB instellingen, en hoe we dat kunnen meten. Er zijn echter ook nog de nodige vragen die vanuit het bestaande SumID bestand beantwoord kunnen worden.

Het SumID bestand bevat data van 419 cliënten met een LVB en een deel van hun begeleiders. Deze opdrachten gaan uit van dit bestand, met de vragen:

- Thema 1: Zelfrapportage versus Rapportage door anderen:

Onderzoek in hoeverre de informatie van begeleiders en cliënten overeenkomen mbt voorspellers van gebruik (Kennis, attitude, sociale druk) gebruik zelf (patronen, hoeveelheden), en gevolgen van gebruik. Onderzoek tevens welke factoren eventuele discrepanties verklaren.

- Thema 2: Consequenties van middelengebruik

Analyseer de door de deelnemers gerapporteerde positieve en negatieve consequenties van gebruik. Onderzoek tevens welke factoren voorspellend zijn voor positieve en negatieve consequenties.

- Thema 3: Middelenbeleid in instellingen, en competenties van begeleiders

Onderzoek op basis van de rapportages van begeleiders in het SumID de visie van begeleider op hun instellingsbeleid t.a.v. middelen in de instelling waar ze werken, en hoe ze de competenties t.a.v. middelengebruik van zichzelf en collega’s inschatten.

De bevindingen worden gerapporteerd in de vorm van een Engelstalige these die de basis vormt voor een publicatie in een peer reviewed tijdschrift.

Wie zoeken we?

·

De student beschikt over goede kwaliteiten in kwantitatieve data analyse en schrijfvaardigheid in het Engels.

·

De mogelijkheid bestaat om co-auteur te worden van een artikel.

·

De student tekent voor vertrouwelijke behandeling van onderzoeksgegevens, en is bereid om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen.

·

Een (selectie)gesprek met de begeleider vanuit Tactus is onderdeel van de procedure.

Meer info?:

Marloes Postel, m.g.postel@utwente.nl

Begeleider(s):

dr. Marloes Postel

drs. Joanneke van der Nagel (psychiater / begeleiding vanuit Tactus)