pm03

Titel: Tactus: Onderzoek naar de behandelresultaten van cliënten met een eetstoornis.

Type opdracht (Ba/Ma): Ma

In –of extern?: Extern (Tactus Verslavingszorg)

Omvang (10 EC / 30 EC): 10

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Tactus Verslavingszorg biedt mensen met een eetstoornis een behandelaanbod bestaande uit individuele face-to-face behandeling, groepsbehandeling en online behandeling. In de afgelopen jaren hebben ruim 300 mensen van het behandelaanbod gebruik gemaakt en bij deze cliënten heeft routine outcome monitoring (ROM) plaatsgevonden om de voortgang en uitkomsten van de behandelingen te meten. De huidige onderzoeksopdracht heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de doelgroep en de resultaten van cliënten die in behandeling zijn geweest. De onderzoeksdata zijn reeds verzameld, maar moeten nog geanalyseerd worden.

De student analyseert de data in het SPSS bestand om te komen tot een overzicht van de populatie cliënten met een eetstoornis bij Tactus, de resultaten die deze cliënten hebben bereikt, en de ervaringen van cliënten met de uitgevoerde behandeling. Tevens dient in het overzicht meegenomen te worden of er eventuele verschillen in doelgroep en uitkomsten zijn tussen cliënten die deelgenomen hebben aan: (1) een individuele face-to-face behandeling, (2) een groepsbehandeling, en (3) een online behandeling.

Wie zoeken we?

Een student die geïnteresseerd is in de doelgroep en de Nederlandse taal (schriftelijk) goed beheerst. Tevens beschikt de student over goede kwaliteiten in kwantitatieve data analyse. Ook tekent de student voor vertrouwelijke behandeling van onderzoeksgegevens, en is bereid om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Een gesprek met de begeleider vanuit Tactus is onderdeel van de procedure.

Meer info?:

Marloes Postel, m.g.postel@utwente.nl

Begeleider(s):

dr. Marloes Postel

drs. Elke ter Huurne (onderzoeker / begeleiding vanuit Tactus)