pm02

Titel: Tactus: Onderzoek naar voorspellers van positieve behandeluitkomst bij online behandeling voor eetstoornissen

Type opdracht (Ba/Ma): Ma

In –of extern?: Extern (Tactus Verslavingszorg)

Omvang (10 EC / 30 EC): 10

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Voor mensen met een eetstoornis biedt Tactus de online behandeling Etendebaas.nl. Cliënten van deze behandeling hebben een eigen hulpverlener met wie zij intensief contact hebben via het internet. In de afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar de uitvoerbaarheid en effectiviteit van Etendebaas.nl middels een gerandomiseerde trial. De huidige onderzoeksopdracht is een uitbreiding op het reeds uitgevoerde onderzoek en heeft als doel om inzicht te krijgen in de factoren die een positieve behandeluitkomst voorspellen. De onderzoeksdata zijn reeds verzamelend in een SPSS bestand, maar moeten nog geanalyseerd worden.

De student analyseert de data in het SPSS bestand om te komen tot een verklarend model van significante voorspellers voor een positieve behandeluitkomst bij de online behandeling Etendebaas.nl. De bevindingen worden getoetst aan de literatuur over voorspellers van behandeluitkomst en gerapporteerd in de vorm van een Engelstalige these die de basis vormt voor een publicatie in een peer reviewed tijdschrift.

Wie zoeken we?

·

De student beschikt over goede kwaliteiten in kwantitatieve data analyse en schrijfvaardigheid in het Engels.

·

De mogelijkheid bestaat om co-auteur te worden van een artikel.

·

De student tekent voor vertrouwelijke behandeling van onderzoeksgegevens, en is bereid om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen.

·

Een gesprek met de begeleider vanuit Tactus is onderdeel van de procedure.

Meer info?:

Marloes Postel, m.g.postel@utwente.nl

Begeleider(s):

dr. Marloes Postel

drs. Elke ter Huurne (onderzoeker / begeleiding vanuit Tactus)