pm01

Evaluatie en theoretische onderbouwing van de interventie Talk ’n Joy: versterking veerkracht bij kinderen van verslaafde ouders

Type opdracht: Ma PPT

In –of extern?: Extern (Tactus)

Hoeveel studenten: 1

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Literatuuronderzoek en kwantitatieve data-analyse

EC 10

Opdrachtomschrijving:

De interventie Talk ’n Joy richt zich op kinderen (en jongeren) in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die opgroeien (of opgegroeid zijn) in een gezin met tenminste één ouder met verslavingsproblemen. Talk ’n Joy vergroot de veerkracht van kinderen van verslaafde ouders die opgroeien in een moeilijke opvoedsituatie en draagt zodoende bij aan het voorkomen van verslavings (gerelateerde) problemen bij deze kinderen. Talk ’n Joy biedt kinderen van verslaafde ouders de gelegenheid om activiteiten te ondernemen met lotgenoten en stimuleert actief de beschermende factoren in het kind zelf en in de omgeving. De interventie is gebaseerd op het model van het huis ‘House of resilience’. Dit model is volgens de NJI erkenningscommissie te veel gebaseerd op praktische principes. De theoretische onderbouwing zal meer op evidentie gebaseerd moeten worden.

Deelvraag 1:

Kan de op het ‘House of Resilience’ gebaseerde interventie Talk ’n Joy met behulp van een positief psychologisch model theoretisch onderbouwd worden (met het oog op NJI erkenning)

Deelvraag 2:

In hoeverre wordt resilience bij kinderen versterkt na deelname aan Talk ’n Joy (vakantieweek en club)?

In deze opdracht ga je reeds afgenomen vragenlijsten analyseren en aan de slag met het onderbouwen van de elementen uit het huismodel ‘House of resilience’.

Deze interventie zal na onderbouwing ingediend worden bij de NJI t.b.v. de database effectieve jeugdinterventies. De onderbouwing zal tevens bijdragen aan de missie van Stichting Senang die het staan voor het bevorderen van het geluk van kinderen vanuit een positieve insteek.

Meer info?: www.tactusverslavingszorg.nl en www.mijnkinderstem.nl

Wie zoeken we? Een student die geïnteresseerd is in de doelgroep en de Nederlandse taal (schriftelijk) goed beheerst

Begeleider: Marcel Pieterse (m.e.pieterse@utwente.nl)