pbm01

Experience sampling bij chronische pijnpatiënten

Type opdracht: Ba/Ma

In –of extern?: Extern

Hoeveel studenten mogelijk? 1-2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief en kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Pijn die langer dan 3 maanden aanhoudt en die niet of niet afdoende te behandelen is met biomedische behandelingen wordt chronisch genoemd. De kwaliteit van het leven van chronische pijnpatiënten is laag en psychische problematiek komt veel voor. Vaak zijn er geen afdoende biomedische oplossingen voor het pijnprobleem en zit er niets anders op dan met pijnklachten zo goed mogelijk te leven. De meest voorkomende psychologische behandeling bij chronische pijn zijn Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Deze behandelingen zijn even effectief en variëren van kleine tot medium effectgroottes. Er is dus nog ruimte voor verbetering. Daarnaast verschilt CBT van ACT in de processen waarlangs een gunstige uitkomst kan worden bereikt.

Om behandelingen te kunnen verbeteren en processen goed te kunnen onderzoeken, is het nodig dat we goed kunnen meten. We kunnen tegenwoordig veel vaker en sneller meten door het gebruik van smartphones. Het is nu mogelijk om psychologische processen te meten dicht bij de momenten dat ze optreden in plaats van ze retrospectief uit te vragen over een langere periode. Deze methode wordt ‘experience sampling’ genoemd. Een voorwaarde is dan wel dat een meetmoment niet teveel items bevat. Hierin is nog veel werk te doen. In deze opdracht vullen chronische pijnpatiënten van Roessingh revalidatiecentrum gedurende 1 week dagelijks een vragenlijst in over (omgaan met) pijnklachten en de beleving van hun activiteiten. Je bestudeert de constructvaliditeit en variabiliteit van de concepten bij 5-10 chronische pijnpatiënten door middel van de kwalitatieve methode van hardop denken en met beschrijvende statistiek.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in chronische pijn, CGT en ACT. Goede beheersing van het Nederlands is nodig voor het kwalitatieve gedeelte van de opdracht.

Begeleiding UT: