pb01

Titel: Het gebruik van levensalbums voor mensen met dementie

Type opdracht: Ba

In– of extern: Intern

Hoeveel studenten mogelijk: 2

Zelf data verzamelen (ja/nee?): nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): Literatuurstudie; systematische review

 

Opdrachtbeschrijving:

Er is steeds meer bewijs dat reminiscentietherapie (het ophalen van herinneringen) effectief is in het bevorderen van cognitieve functies en het verminderen van depressieve gevoelens bij mensen met dementie (Huang et al., 2015). Levensalbums worden vaak ingezet als hulpmiddel om het ophalen van autobiografische herinneringen op een persoonlijke manier te vergemakkelijken. Er is echter nog weinig bekend over hoe levensalbums het best kunnen worden ingezet en wat de effecten van levensalbums zijn. Om dit te onderzoeken, wordt een systematische review uitgevoerd.

Voor deze opdracht is het niet nodig om data te verzamelen, maar wordt op een systematische wijze relevante literatuur gezocht en verwerkt. Op basis van de zoekresultaten wordt er in overleg per student een relevante focus gekozen.

Wie zoeken we? Twee nauwkeurige studenten

Begeleiders: T.R. Elfrink, MSc en prof.dr. G.J. Westerhof