Scoop Welzijn; Effecten van kinder- en jongerenwerk.doc

Description: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSuWzJJR2WN0RZemGKbA92U93m9SETeNMoS6-FxnUz8wUI0KMZhVw

Scoop Welzijn: Effecten van kinder- en jongerenwerk

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern (in samenwerking met Scoop Welzijn)

Meerdere studenten mogelijk? Nee

Zelf data verzamelen? Ja, contacten zijn beschikbaar via Scoop Welzijn

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Scoop welzijn is een welzijnsorganisatie, die in samenwerking met vele partners op het terrein van wonen, zorg, onderwijs, sport en cultuur, actief is in Almelo en omgeving. Door een gevarieerd aanbod aan activiteiten, diensten en voorzieningen draagt Scoop bij aan optimale ontwikkelingskansen voor alle mensen in de regio.

Scoop welzijn is onder meer actief op het gebied van kinder- en jongerenwerk. In dit kader organiseert Scoop verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken en leren gebruiken.


Doel:

Scoop Welzijn wil in kaart gebracht hebben wat de effecten zijn van twee van hun activiteiten, namelijk de ‘jongereninloop’ en de ‘kinderclub’, op het sociale gedrag en zelfvertrouwen. Momenteel wordt er bij deze activiteiten niet gewerkt volgens een evidence based methode. Er kunnen in het onderzoek aanbevelingen gedaan worden voor een evidence based methodiek die gebruikt kan worden voor de jongereninloop en kinderclub.

Scoop wil de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om hun toekomstige werk verder op af te kunnen stemmen.

Methode:

Kwalitatief onderzoek: semi-gestructureerde interviews

Populatie: kinderen en jongeren

Wie zoeken we?

Voor dit onderzoek zoeken we een gemotiveerde student Psychologie, die affiniteit heeft met het doen van kwalitatief onderzoek.

Wat bieden we?

Scoop Welzijn biedt de mogelijkheid contact te vinden en interviews af te nemen bij deelnemende kinderen en jongeren op verschillende locaties in Almelo. Er is geen vergoeding voor dit onderzoek beschikbaar.

Meer info?

Deze opdracht wordt aangeboden via de Wetenschapswinkel UT. Neem voor meer informatie contact op met: Wetenschapswinkel UT, Mariët Resink, Bastille 214, tel. 053 - 489 3942, email: m.j.resink@utwente.nl

Begeleider:

wordt nog bepaald (neem bij interesse contact op met de coördinator: Stans Drossaert, e-mail: c.h.c.drossaert@utwente.nl )