Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

De kwaliteit van e-mail counseling op de uitkomsten van de online interventie Leven met pijn.

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? Minstens 2

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Het is mogelijk om goede interventies te ontwerpen, maar of ze ook werken, hangt niet alleen van het ontwerp af. De mate waarin therapeuten zich houden aan het behandelprotocol is een belangrijke factor in de effectiviteit van behandelingen.

Tussen februari 2012 en maart 2013 is bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie een grootschalige effectstudie uitgevoerd naar de effecten van een online zelfhulpcursus op basis van Acceptance & Commitment Therapy (ACT): Leven met pijn. Om de effecten van de zelfhulpcursus te kunnen bekijken zijn deelnemers random verdeeld over 3 groepen. 82 Deelnemers ontvingen de ACT-interventie, 79 deelnemers volgden een alternatieve cursus (emotioneel schrijven, ES) en 77 deelnemers wachtten 6 maanden voordat zij mochten beginnen.

Deelnemers in de ACT- en ES-conditie werden begeleid via e-mail. Elke week stuurden ze een bericht sturen naar hun persoonlijk begeleider en kregen daarop feedback van hun begeleider. Dit contact was bedoeld ter ondersteuning en coaching gedurende het doorlopen van de zelfhulp interventie. Alle geschreven en ontvangen e-mails zijn beschikbaar.

De thesis bestaat uit het kwalitatief analyseren van de e-mails van begeleiders in de ACT-interventie om antwoord te geven op de vraag in hoeverre de e-mails van begeleiders van invloed zijn op de uitkomsten van de interventie. In een vorige thesisopdracht is een codeerschema ontwikkeld. Dit schema gebruik je in de huidige opdracht. Het onderzoek kan bijdragen aan het bijstellen van de training van begeleiders in vervolgstudies met e-mail counseling.

Wie zoeken we?

Studenten met goede beheersing van de Nederlandse taal en affiniteit met kwalitatief onderzoek en ACT. Twee studenten zodat je de codering met elkaar kunt vergelijken.

Begeleider:

Prof. dr. K. Schreurs. Eerste of tweede begeleider wordt nader bepaald.